Padahttp: // http: // www.zw-trailer.net/(mulai sekarang, akan dirujuk sebagaihttp: // www.zw-trailer.net/), sebagai privasi pengunjung adalah perhatian serius kami. Halaman dasar privasi ini menerangkan jenis maklumat peribadi yang boleh diterima dan dipungut olehhttp: // www.zw-trailer.net/dan bagaimana maklumat akan digunakan.

Iklan Enjin Carian:

Seperti banyak laman web profesional lain,http: // www.zw-trailer.net/melabur di iklan internet. Rakan kongsi pengiklan kami termasukIklan Google (Iklan Facebook). Untuk memaksimumkan ROI pengiklanan dalam talian dan untuk mencari pelanggan sasaran,http: // www.zw-trailer.net/memohon beberapa kod penjejakan yang dijana oleh enjin gelintar untuk merekodkan IP pengguna dan aliran paparan halaman.

Data Hubungi Perniagaan:

Kami mengumpul semua data hubungan perniagaan yang dihantar melalui e-mel atau borang webhttp: // www.zw-trailer.net/dari pelawat. Pengenalan pelawat dan data berkaitan kenalan yang dimasukkan akan dikekalkan dengan ketathttp: // www.zw-trailer.net/ 'spenggunaan dalaman.http: // www.zw-trailer.net/akan memastikan keselamatan dan penggunaan data yang betul.

Penggunaan Maklumat:

Kami hanya akan menggunakan maklumat peribadi anda seperti yang dihuraikan di bawah ini, melainkan anda telah secara khusus bersetuju dengan jenis penggunaan lain, sama ada pada masa itu maklumat peribadi yang dikumpulkan daripada anda atau melalui beberapa bentuk persetujuan daripada anda:

Kami akan menggunakan maklumat peribadi untuk melengkapkan sebarang pesanan yang telah anda buat.

Kami akan menggunakan maklumat peribadi untuk memberikan anda perkhidmatan khusus yang anda minta, seperti untuk mencapai peruncit.

Kami akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk menjawab pertanyaan yang anda hantar kepada kami.

Kami akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar e-mel anda dari semasa ke semasa, seperti surat berita dan notis tentang promosi kami.

Kami mungkin mendedahkan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi seperti yang diperlukan oleh undang-undang atau proses undang-undang.

Kami mungkin mendedahkan maklumat yang boleh dikenalpasti secara peribadi untuk menyiasat penipuan, gangguan atau pelanggaran lain terhadap mana-mana undang-undang, peraturan atau peraturan, atau terma atau dasar untuk laman web.

OPT OUT / CORRECTIONS

Atas permintaan anda, kami akan (a) memperbetulkan atau mengemaskini maklumat peribadi anda; (b) berhenti menghantar e-mel ke alamat e-mel anda; dan / atau (c) melumpuhkan akaun anda untuk mengelakkan sebarang pembelian masa depan melalui akaun itu. Anda boleh membuat permintaan ini di bahagian maklumat pelanggan, atau dengan menelefon, atau menghantar e-mel kepada permintaan andahttp: // www.zw-trailer.net/ 'sJabatan Sokongan Pelanggan diSayavan@zw-trailer.com.Tolong jangan e-mel nombor kad kredit anda atau maklumat sensitif yang lain.

 

Terma dan syarat:

1. Permohonan dan Penerimaan Terma

Selamat datang ke laman web kami! Dokumen ini adalah perjanjian yang mengikat secara sah di antara anda sebagai pengguna tapak web (dirujuk sebagai"anda","anda"atau"Pengguna"kemudian) danhttp: // www.zw-trailer.net/- pemilik laman web inihttp: // www.zw-trailer.net/.

1.1 Penggunaan andahttp: // www.zw-trailer.net/ 'sperkhidmatan, dan produk (secara kolektif sebagai"Perkhidmatan"selepas ini) adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang terkandung dalam dokumen ini serta Dasar Privasi dan sebarang peraturan dan dasar lainhttp: // www.zw-trailer.net/yang boleh diterbitkan olehhttp: // www.zw-trailer.net/dari semasa ke semasa. Dokumen ini dan peraturan dan dasar lain sepertihttp: // www.zw-trailer.net/secara kolektif dirujuk di bawah sebagai"Terma". Dengan mengakseshttp: // www.zw-trailer.net/atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk menerima dan terikat dengan Syarat. Sila jangan gunakan Perkhidmatan atauhttp: / www.zw-trailer.net/jika anda tidak menerima semua Syarat.

1.2 Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan dan mungkin tidak menerima Syarat jika (a) anda tidak berumur lama untuk membentuk kontrak yang mengikat denganhttp: // www.zw-trailer.net/, atau (b) anda tidak dibenarkan menerima sebarang Perkhidmatan di bawah undang-undang PR China atau negara / kawasan lain termasuk negara / rantau yang anda tinggal atau dari mana anda menggunakan Perkhidmatan.

1.3 Anda mengakui dan bersetuju bahawahttp: // www.zw-trailer.net/boleh meminda mana-mana Terma pada bila-bila masa dengan memaparkan Syarat yang dipinda dan dipulihkan yang berkaitanhttp: // www.zw-trailer.net/. Dengan terus menggunakan Perkhidmatan atauhttp: // www.zw-trailer.net/,anda bersetuju bahawa Syarat yang dipinda akan dikenakan kepada anda.

2. Pengguna Umumnya:

2.1 Sebagai syarat akses anda dan gunakan ofhttp: // www.zw-trailer.net/atau Perkhidmatan, anda bersetuju bahawa anda akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan semasa menggunakanhttp: // www.zw-trailer.net/atau Perkhidmatan.

2.2 Anda mesti membacahttp: // www.zw-trailer.net/ 'sDasar Privasi yang mentadbir perlindungan dan penggunaan maklumat peribadi mengenai Pengguna dalam milikanhttp: // www.zw-trailer.net/dan sekutu kami. Anda menerima terma Dasar Privasi dan bersetuju untuk menggunakan maklumat peribadi mengenai anda mengikut Dasar Privasi.

2.3 Anda bersetuju untuk tidak melakukan apa-apa tindakan untuk melemahkan integriti sistem atau rangkaian komputerhttp: // www.zw-trailer.net/dan / atau mana-mana Pengguna lain dan tidak mendapat akses tanpa izin kepada sistem atau rangkaian komputer tersebut.

2.4 Anda bersetuju untuk tidak mengambil kesempatan untuk menggunakan maklumat yang disenaraikanhttp: // www.zw-trailer.net/atau diterima daripada mana-mana wakil darihttp: // www.zw-trailer.net/dalam aktiviti termasuk: penetapan paras harga, atau petikan produk dan perkhidmatan yang tidak dibeli daripadahttp: // www.zw-trailer.net/, menyediakan kandungan laman web, menulis kontrak atau perjanjian yang tanpahttp: // www.zw-trailer.net/ 'spenyertaan.

3. Produk dan Harga:

3.1 Oleh kerana kami terus membangun dan menaik taraf produk dan perkhidmatan kami, sebarang spesifikasi teknikal dan bukan teknikal, termasuk tetapi tidak terhad kepada laman web, melaporkan jadual, angka, imej, video atau audio dari mana-mana produk http: // www.zw-trailer.net/boleh diubah atau diubah sepenuhnya dalam format dan kandungan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sama ada dalam talian atau di luar talian.

3.2 Harga yang disenaraikan di http://www.hedkj.cn/ atau disediakan oleh mana-mana wakil darihttp: // www.zw-trailer.net/boleh berubah tanpa notis terlebih dahulu.

4. Batasan Liabiliti:

4.1 Sebarang bahan yang dimuat turun atau diperolehi melaluihttp: // www.zw-trailer.net/dilakukan pada setiap budi bicara pengguna dan risiko dan setiap Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang kerosakanhttp: //www.zw-trailer.net/ 's sistem komputer atau kehilangan data yang mungkin disebabkan oleh muat turun mana-mana bahan tersebut.


Dapatkan harga terkini? Kami akan bertindak balas secepat mungkin (dalam masa 12 jam)

Dasar privasi